• IMG_675979
 • IMG_675511
 • IMG_675032
 • IMG_676492
 • IMG_676161
 • IMG_689185
 • IMG_689034
 • IMG_689392
 • IMG_689446
 • IMG_731214
 • IMG_731433
 • IMG_729679
 • IMG_731980
 • IMG_732299
 • IMG_732848
 • IMG_734297
 • IMG_736629
 • IMG_735261
 • IMG_737224
 • IMG_692455
 • IMG_692624
 • IMG_692242
 • IMG_693398
 • IMG_693696
 • IMG_694064
 • IMG_694972
 • IMG_69245539
 • IMG_692650
 • IMG_692241
 • IMG_693372
 • IMG_693638
 • IMG_9177
 • IMG_694061
 • IMG_9183
 • IMG_694928
 • IMG_9172
 • IMG_919361
 • IMG_9197
 • IMG_9201
 • IMG_9199
 • IMG_9206
 • IMG_8731
 • IMG_8730
 • IMG_8733
 • IMG_8738
 • IMG_8743
 • IMG_8746
 • IMG_8752
 • IMG_875869
 • IMG_8764
 • IMG_8762
 • IMG_8768
 • IMG_9903
 • IMG_9834
 • IMG_983055
 • IMG_9905
 • IMG_9907
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1