Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trúc Ly
Ủy viên Nguyễn Trúc Ly
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách