Thi đua các phong trào kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Trường tổ chức cho các em học sinh thi đua các phong trào nhằm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam